Zpět nahoru

Atributy hrdiny a jeho speciálních útoků

Níže jsou uvedeny tabulky s výčtem a popisem všech atributů hrdiny a jeho speciálních útoků, které jsou používány ve hře.


Obsah:

  1. ZÁKLADNÍ ATRIBUTY HRDINY
  2. ATRIBUTY ZÁKLADNÍCH VARIANT SPECIÁLNÍCH ÚTOKŮ
  3. ATRIBUTY POKROČILÝCH VARIANT SPECIÁLNÍCH ÚTOKŮ
  4. DOPLŇKOVÉ ATRIBUTY SPECIÁLNÍCH ÚTOKŮ

1. ZÁKLADNÍ ATRIBUTY HRDINY:

Užívaná zkratka Plný význam Překlad Popis
Atk Attack Útok Hodnota normálního útoku, kterým působí hrdina fyzické poškození nepříteli.
Def Defense Obrana Snižuje množství tvého fyzického poškození když na tebe nepřítel útočí normálním útokem.
Sp.Atk Special Attack Speciální útok Hodnota speciálního útoku, kterým působí hrdina fyzické poškození nepříteli, ale pouze když se ti aktivuje mód bitevní zuřivosti.
Sp.Def Special Defense Speciální obrana Snižuje množství tvého fyzického poškození když na tebe nepřítel útočí speciálním útokem, během jeho aktivované bitevní zuřivosti.
M.Atk Magic Attack Magický útok Hodnota magického útoku, kterým působí hrdina fyzické poškození nepříteli. Používají ho jen postavy s magickými schopnostmi, tj. mágové a crusadeři.
M.Def Magic Defense Magická obrana Snižuje množství tvého fyzického poškození když na tebe nepřítel útočí magickým útokem.
HP Health Points Body zdraví = život Toto je tvé celkové zdraví/život vyjádřený číselnou hodnotou, která se během bitvy snižuje nepřátelskými útoky. 0 HP = smrt hrdiny v bitvě.
Rage Battle Rage Bitevní zuřivost Pokud dosáhne maximální hodnoty (během boje se průběžně nabíjí), objeví se během bitvy pod hrdinou modrý kruh a následně se aktivuje jeho speciální útok. Čím větší hodnotu má Rage ve statistikách hrdiny, tím rychleji se pak během bitvy dobíjí a tím častěji hrdina použije svůj speciální útok, který je mnohem silnější než normální útok.
Dodge Dodge Uhýbání Tento atribut umožňuje hrdinovi uhnout nepřátelskému útoku, tj. utržit nulové poškození. Čím vyšší hodnota Dodge, tím větší šance na uhnutí.
Hit Hit Trefení Umožňuje hrdinovi trefit během útoku nepřítele. Cílem je mít větší Hit než má nepřítel Dodge, tím se značně zvyšuje pravděpodobnost jeho zásahu.
Block Block Blokování Tento atribut umožňuje hrdinovi zblokovat (a případně v jednom tahu i vrátit) jeho normální a speciální útok.
Blk.Pn Block Penetration Průnik blokováním Tento atribut umožňuje hrdinovi proniknout nepřítelovým blokováním a zasáhnout ho tak.
Critical Critical Kritický atribut Tento atribut zvyšuje hrdinovu šanci uštědřit nepříteli kritický zásah.
Crt.Atk Critical Attack Kritický útok Hodnota kritického útoku, kterým působí hrdina fyzické poškození nepříteli. Aplikace tohoto útoku je závislá na hodnotě atributu Critical.
Crt.Def Critical Defense Kritická obrana Snižuje množství tvého fyzického poškození když na tebe nepřítel útočí kritickým útokem. Aplikace této obrany je závislá na hodnotě atributu Critical.
Crt.Blk Critical Block Kritické blokování Tento atribut umožňuje hrdinovi zblokovat jeho kritický útok. Aplikace tohoto blokování je závislá na hodnotě atributu Critical.
Initiative Initiative Iniciativa Pokud má hrdina hodnotu tohoto atributu vyšší než nepřítel, začíná hrát v bitvě jako první. Kdo v bitvě začíná, tak jí zpravidla i vyhrává. Tento atribut není uváděn ve statistikách hrdiny, nicméně sečtená iniciativa všech aktivně nasazených hrdinů se uvádí v menu Tactics (Taktika) jako Grid Initiative. Při zahájení bitvy se započítává i iniciativa Mazlíků, v údaji Grid Initiative však vlivem (asi) chyby ve hře přičtena většinou není (u mě přičítá pouze iniciativu Luckyho).
Def vs DMG (Grid) Defense versus Damage (Grid) Obrana proti plošnému poškození Tento atribut není uváděn ve statistikách hrdiny, jde získat zejména v menu Skills (dovednosti), jde o obranu proti gridovému (plošnému) poškození.

2. ATRIBUTY ZÁKLADNÍCH VARIANT SPECIÁLNÍCH ÚTOKŮ:

Užívaná zkratka Plný význam Překlad Popis
DMG (Col) Damage (Column) Útok na sloupec nepřátel Útok zasáhne nepřítele stojícího proti útočícímu hrdinovi a další nepřátele v jeho vertikální úrovni.
DMG (Front Col) Damage (Front Column) Útok na přední sloupec nepřátel Útok zasáhne nepřátele stojící v přední vertikální formaci
DMG (Rear Col) Damage (Rear Column) Útok na zadní sloupec nepřátel Útok zasáhne nepřátele stojící v zadní vertikální formaci.
DMG (Row) Damage (Row) Útok na řadu nepřátel Útok zasáhne nepřítele stojícího proti útočícímu hrdinovi a další nepřátele v jeho horizontální úrovni.
DMG (Row+1 Above) Damage (Row+1 Above) Útok na řadu nepřátel + 1 řadu výše Jako útok na řadu, ale hrdina zasáhne i 1 řadu nad tou původní.
DMG (Row+1 Below) Damage (Row+1 Below) Útok na řadu nepřátel + 1 řadu níže Jako útok na řadu, ale hrdina zasáhne i 1 řadu pod tou původní.
DMG (Rear) Damage (Rear) Útok na nepřítele v zadní formaci Útok zásáhne nepřátele v posledním sloupci formace.
DMG (Cross) Damage (Cross) Křížový útok (ve tvaru +) Útok zasáhne nepřítele stojícího proti útočícímu hrdinovi a další nepřátele v jeho horizontální i vertikální úrovni.
DMG (X / Saltire) Damage (X / Saltire) Křížový útok (ve tvaru X) Útok zasáhne nepřítele stojícího proti útočícímu hrdinovi a další nepřátele v jeho diagonálních (tvar X) úrovních.
DMG (Grid / All) Damage (Grid / All) Plošný útok Útok zasáhne plošně všechny nepřátele.
DMG (Multi) Damage (Multi) Útok ve 2 sloupcích Útok zasáhne nepřítele stojícího proti útočícímu hrdinovi, dále jednoho nepřítele hned za ním, 2 nepřátele hned nad nimi a 2 nepřátele hned pod nimi, pokud tam jsou.
DMG (Splash) Damage (Splash) Útok rozstřikem Útok zasáhne nepřítele stojícího na začátku řady proti útočícímu hrdinovi a všechny další nepřátele stojící v jeho těsné blízkosti ve všech směrech.
DMG (Back Splash) Damage (Back Splash) Útok rozstřikem odzadu Útok zasáhne nepřítele stojícího na konci řady proti útočícímu hrdinovi a všechny další nepřátele stojící v jeho těsné blízkosti ve všech směrech.

3. ATRIBUTY POKROČILÝCH VARIANT SPECIÁLNÍCH ÚTOKŮ (většinou aplikované spolu s poškozením způsobeným speciálním útokem):

Užívaná zkratka Plný význam Překlad Popis
Battle Order Battle Order Bitevní řád Mění pořadí útočících v bitvě.
Dazzle Dazzle Oslnění Po zásahu nepřítel začne útočit na vlastní jednotky.
Disengage Disengage Vyřazení Zasažený protivníkův hrdina uteče z bitvy bez možnosti jeho návratu.
Empower Empower Posílení Po provedení speciálního útoku neklesne Rage na 0, ale na stanovenou nenulovou hodnotu.
Enrage Enrage Rozzuření Tvé další útoky způsobí poškození srovnatelné se speciálním útokem.
Exhaust Exhaust Vyčerpání Sníží nepřítelův Rage.
Focus Focus Zaměření Pokud hrdinovi klesne zdraví pod stanovenou úroveň, tak používá Crt.Atk
Fortify Fortify Upevnění Zatím nezjištěno.
Heal Heal Léčení Hrdina léčí sebe nebo i další spojenecké jednotky.
Pacify Pacify Zklidnění Zabraňuje nepříteli provést Enrage.
Poison Poison Otrávení Útokem zasažená jednotka je otrávena, přičemž jed působí další poškození.
Revenge Revenge Odplata Po zasažení hrdiny s tímto atributem se tento hrdina pomstí odvetným úderem zvýšeným o stanovená získaná procenta.
Revitalize Revitalize Vzpružení Zvyšuje hodnotu tvého Rage.
Revive Revive Oživení Oživuje spojencké v bitvě zabité hrdiny.
Sleep Sleep Uspání Útokem zasažená jednotka je uspána, čímž je na stanovený počet kol vyřazena z boje.
Stun Stun Omráčení Útokem zasažená jednotka je omráčena, čímž je na stanovený počet kol vyřazena z boje.
Ultimate Shield Ultimate Shield Neproniknutelný štít Útočící hrdina získá po provedení speciálního útoku na celé jedno bitevní kolo neproniknetulený štít.
Ultimate Shield Break Ultimate Shield Break Proražení neproniknutelného štítu Prorážení nepřítelova neproniknutelného štítu.
Weaken Weaken Oslabení Oslabuje nepřítele.

4. DOPLŇKOVÉ ATRIBUTY SPECIÁLNÍCH ÚTOKŮ (většinou aplikované spolu s poškozením způsobeným speciálním útokem):

Užívaná zkratka Plný význam Překlad Popis
1R (2R, 3R, apod) 1 Round 1 kolo Počet kol, po dobu kterých bude výše uvedená pokročilá varianta útoků působit, uvádí se v závorce za těmito atributy.
100% Chance 100% Chance 100% šance Je spojeno s výše uvedenými pokročilými variantami atributů speciálních útoků, znamená 100% šanci na jeho provedení.
High Chance High Chance Velká šance Je spojeno s výše uvedenými pokročilými variantami atributů speciálních útoků, znamená velkou šanci na jeho provedení.
Med. Chance Medium Chance Střední šance Je spojeno s výše uvedenými pokročilými variantami atributů speciálních útoků, znamená střední šanci na jeho provedení.
Low Chance Low Chance Nízká šance Je spojeno s výše uvedenými pokročilými variantami atributů speciálních útoků, znamená nízkou šanci na jeho provedení.
Atk vs Archer Attack versus Archer Útok proti lučištníkovi Útok (nebo jiný atribut) proti lučištníkovi (nebo dalším typům hrdinů), v závorce se uvádí hodnota, o kterou je tento např. útok zvýšen (např. 100%).
Enemy Atk down Enemy Attack down Snížení nepřátelského útoku Změna hodnoty nepřátelského např. útoku, za slovem Enemy je uveden atribut, následuje označení zvýšení nebo snížení a v závorce bývá uvedena hodnota o kolik.
Nml. Normal Normální Uvádí se v kombinaci např. s útokem nebo obranou, pro její rozlišení od speciální nebo magické.

Email: chrunda@seznam.cz - Web: www.heroesofatlan.wz.cz


Partnerské weby: autoskolachramosta.cz
Vytvořil Chrunďa © 2017